ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှု ယခင်တစ်ပတ်ထက်ပိုမိုလာ

Tue, 04/03/2012 - 08:34 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှု ယခင်တစ်ပတ် ထက် ပိုမိုလာပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်က တန်ချိန် ၆၀၀၀ ကျော်တင်ပို့ခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ် (မတ်လ ၁၉-၂၃ ရက်)အတွင်း တန်ချိန် တစ်သောင်းကျော်ထိ တိုးတက်တင်ပို့ လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ