ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှု ယခင်တစ်ပတ်ထက်ပို

Mon, 02/20/2012 - 08:50 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပကို ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှုမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တန်ချိန် တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး ယခုတစ်ပတ် (ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်- ၁၀ ရက်)အတွင်း တန်ချိန် ၁၂၆၀၀ ကျော်ထိ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုးအနက် အပတ်စဉ်တင်ပို့မှုမှာ ပဲစင်းငုံ က ပမာဏပိုမိုတင်ပို့မှုရှိကြောင်းလည်း