ပုံမှန်ရောင်းဝယ်မှုဖြစ်နေတဲ့ ပြည်ချင်းဈေးကွက်

Mon, 08/27/2012 - 08:48 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ်ပတ် ပြည်ချင်းဈေးမှာ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ တစ်ပိဿာကို ချင်း(ရှယ်) ၈၀၀ ကျပ် (ဂျွန်) ၆၀၀ ကျပ်တို့ နဲ့ ရောင်းဝယ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ အဝင်အားဖြင့်လည်း ပြည်ချင်းဈေးကွက်ကို အောင်ပန်းချင်းများ ပိဿာ ၃၀ ဝင်အိတ်၊ ၃၀၀ ခန့် ပုံမှန်အဝင်ရှိနေပြီး၊