ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၉/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:08 -- eiprdep

ဖွံံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနို်င်ငံများမှ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော ပို့ကုန်များအတွက် တစ်ဖက်သတ်ကောက်ခွနိကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသော အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း