ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၈/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:07 -- eiprdep

သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း