ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၅/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:06 -- eiprdep

ပြည်ပမှ အခမဲ့တင်သွင်းသည့် နမူနာပစ္စည်းများနှင့် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း