ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/ ၂၀၁၃)

Tue, 12/16/2014 - 13:02 -- eiprdep

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး ၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူ မှန်ကြေးနှင့် သက်တမ်းတိုးနောက်ကျကြေးများ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း