"၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၈၉)ခုစာရင်း"

Fri, 04/08/2022 - 08:34 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေ စာရင်းအသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေး နှင်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၉-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၂၃-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ(၃၀-၃-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝဝင်ရောက်ပြီးသော ကုမ္ပဏီ(၂)ခုစာရင်းအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ(၈၉)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၈၉)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား(၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မှစ၍ ဆက်လက်ယာယီပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်း အသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။       

 

 

                                                                                                                                                 ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                              စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

           ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ          ၈            ရက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၈၉)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @
Ko Oo 
41265 7-8-2021  
2 Archipelago Seamen Club
Co., Ltd.
Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
3 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
4 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
5 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
6 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
7 Austinply Myanmar Private
Ltd.
Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
8 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
9 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe
Aye 
40258 31-5-2021 102763823
10 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
11 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
12 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
13 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
14 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
15 Extremely Success
Logistics Co.,Ltd
U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
16 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
17 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
18 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
19 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
20 Great Pole Star International
Co.,Ltd.
Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
21 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @
U Salu Wan 
29836 16-1-2021 128902813
22 Green Mast Trading Co.,Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
23 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
24 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
25 Havilah International
Trading Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
26 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
27 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  Maran@ Myint
Thein  
25202 11-1-2023 100219646
28 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
29 Htoo Aung Aung Trading
Co., Ltd.
U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
30 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
31 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
32 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
33 Lay Pyay Hnyin Trading
Co., Ltd. 
Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
34 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
35 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
36 May Khalar Services Co.,Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
37 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
38 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
39 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
40 Mount Vebhara Trading
Co.,Ltd.
Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
41 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
42 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing Oo@ U Bhone Myint Aung 26890 17-10-2018  
43 Myanmar Yangon Axis
Co.,Ltd.
Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
44 Mymona Trade (MMR)
Co.,Ltd. 
Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
45 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
46 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
47 Nan Wai Wai Aung
Trading Co., Ltd.
Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
48 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
49 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
50 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @
U Min Maung 
24462 25-5-2020 111064334
51 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
52 Nyi Min Khant Trading
Co.,Ltd. 
U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
53 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
54 Pathein Moe Ayeyar Kyaw
Co., Ltd.
U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
55 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
56 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
57 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
58 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
59 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
60 Red Dragon Asia Group
Co,Ltd. 
U Thein Htay @ U Zayar Htun  23668 21-9-2019  
61 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
62 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint
Aung 
36978 22-6-2020 112580093
63 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
64 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
65 RUBY TIGER TIMBER
LIMITED. 
U Tun Maung   37179 19-7-2020  
66 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
67 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
68 Sein Family Export
& Import Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
69 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
70 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike Soe  32743 22-1-2019  
71 Shwe Lat Oo Trading Co.,Ltd. U Kone Soe@
U Hla Shwe 
43299 30-1-2022  
72 Shwe Nann Wun Trading
Co.,Ltd. 
Daw Nilar  22922 13-11-2017  
73 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae Laing   44031 9-1-2022  
74 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
75 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
76 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
77 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
78 T & H World Trading
Co.,Ltd.
Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
79 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
80 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
81 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
82 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
83 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
84 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
85 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
86 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
87 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
88 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
89 Zawtika(Jotika)International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128