တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်ပိုင်စက်ရုံမှာ ခဲဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား

Wed, 09/28/2011 - 06:04 -- Anonymous (not verified)

  ဒေသတွင်းရှိကလေးငယ်များကို ခဲဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် US Fortune 500 Company Johnson ပိုင် ဘက်ထရီစက်ရုံကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊