စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ

Fri, 10/30/2015 - 15:40 -- ictuser

၁။     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ရုံးလုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၂။     မူဝါဒဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် ညွှန်ကြားချက်များထိန်းသိမ်း/ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်မှချီးမြှင့် သည့် ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးများစိစစ်/ထောက်ခံ/ချီးမြှင့်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။။    ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။     မှုခင်းကိစ္စများ၊ စာရင်းပယ်ဖျက်ရန်ကိစ္စများ၊ ရရန်မှုခင်းကြွေးကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။     အငြိမ်းစားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။     ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းများထားရှိ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြေ/အခန်း/အဆောက်အဦ ငှားရမ်းခြင်း ကိစ္စရပ် များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ရုံစာရင်းများကို ထားရှိထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လေလံတင် ထုခွဲရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် မော်တော်ယာဉ်များထိန်းသိမ်း ကြီးကြပ်ခြင်း ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။     မြေ/အခန်း/အဆောက်အဦ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ တည်ရှိရာမြေများအား ဌာနအမည် ပေါက် မြေပုံ‌၊ မြေရာဇဝင်၊ မြေဂရမ်ရရှိရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ စနစ် တကျထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။     ဝန်ထမ်းများ၏ အိမ်ယာနေထိုင်ရေး စနစ်တကျ စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၉။     စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးစရိတ်များကို လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးသို့ စိစစ်ခွဲဝေခွင့်ပြုပေးရခြင်းကို ဆောင် ရွက်ခြင်း။

၁၀။    အုပ်ချုပ်မှုစက်သုံးဆီများ ပုံမှန်ရရှိရေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များသို့ စက်သုံးဆီများ ခွဲဝေပေးရေး ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၁၁။    ဌာနဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား စစ်ဆေးရန် ဌာန ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ် ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း/ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီအရေးယူ ခြင ်း များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၂။    ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်များအတွက်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၃။    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ စနစ်တကျရွေးချယ်စေလွှတ်နိုင်ရေး စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၄။    အရန်ဆီများ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၅။    ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ခြင်း။

၁၆။    တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များသို့ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ရခြင်း။

၁၇။    ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။