ကြံ၊ သကြားဖွံ့ဖြိုးဖို့ သကြားဥပဒေ ပီပြင်ဖို့လိုပြီ

Fri, 12/14/2012 - 10:09 -- Anonymous (not verified)

ကြံ၊ သကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ သကြားဥပဒေပီပြင်ဖို့ လိုအပ်ပြီဖြစ် ကြောင်း၊ ယခုလ ၂ ရက်က သကြားဒိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သကြားလုပ် ငန်းရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကြံနဲ့ ကြံထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် သူများနဲ့ ကုန်သည်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံညိမ်းက