မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Tue, 04/23/2024 - 04:28 -- bordertrade

           မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၄)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၃၈၂၄) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၁၀၅၄) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၇၈၇) သန်း ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့ မှ (၁၄) ရက်နေ့ အထိ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းအနေဖြင့် ငရုတ်သီး (၁၀.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၇၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အနေဖြင့် ငါးမျိုးစုံ၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်နှင့် အခြားရေထွက် ပစ္စည်းများ (၂၇၈.၁၇၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၃၇၁၄) ဒေါ်လာသန်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းအနေဖြင့် ဓနိဖက် (၁၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၅) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချော ပစ္စည်းအနေဖြင့် တံမြက်စည်း (၉၀၀၀) ချောင်း၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအနေဖြင့် သစ်သီးမျိုးစုံ (၅၀.၃၅) တန် တန်ဖိုး (၀.၀၂၇၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြွေပြား (၁၄၇၃၅) M2 ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၄၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ကျောက်ပြား (၂၀)  တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၂၈၈၀၀) ရံ၊  တန်ဖိုး (၀.၀၀၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ဖိနပ် (၈၁၇၄) ရံ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၉၁) ဒေါ်လာသန်း၊ A4 စက္ကူ (၈) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၀၀) ဒေါ်လာသန်း တင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်   ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်း များမှာ ငါးမျိုးစုံ (၈၅၀.၈၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ပုစွန် (၂၀၂၆၃.၆၈၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကဏန်း (၁၇၁၈.၄၂၅၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကင်းမွန် (၁၆၄၈.၅၆၆၈) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၇၇၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဓနိဖက် (၁၂၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ တံမြက်စည်း (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ဆီအုန်းကြိတ်ဖတ် (၈၉.၀၈၃) ဒေါ်လာနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိကတင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ (၁) တန် ဈေးနှုန်းမှာ - သစ်သီး (၅၄၂.၂၀၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကြွေပြား (၂.၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ ကျောက်ပြား (၁၆၅) ဒေါ်လာနှုန်း၊  ဖိနပ်တစ်ရံ (၂.၃၄)  ဒေါ်လာနှုန်း၊ A4 စက္ကူ (၁၂၅၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်မှ မောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွ (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြိတ် - တနင်္သာရီ - မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

          မောတောင်နယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုအနေဖြင့် ဘဏ်စနစ် အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး (၁၄-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် ဘတ် (၉၆၀) ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် (၁၀၄.၁၇) ကျပ်ခန့် ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခင် အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘတ်ဈေး အနည်းငယ်တက်ခဲ့ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။

Border Trade News

Pages