မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၀-၉-၂၀၂၃ထိ) တင်ပို့/တင်သွင်းမှုအခြေအနေ

Fri, 09/15/2023 - 05:58 -- DotBorderdep

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့

               ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၀.၀၄၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၁.၅၄၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃မှ၁၀-၉-၂၀၂၃ထိ) အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာပို့ကုန် (၀.၂၆၈) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(-) ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ (၀.၅၈၁) ဒေါ်လာသန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး လျာထားချက်အပေါ် (၃၇.၇၃%)ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်းများကို အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ၁၁-၉-၂၀၂၃ထိ)တင်ပို့ခဲ့သည့်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာဂျင်း(အစို) (၁၀၅)တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၂၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး(၁၅၂.၆)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၇၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဒညင်းသီး (၂၀)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ အုန်းသီးခြောက်(၁၉)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ထန်းလျက်  (၀.၅)တန်၊တန်ဖိုး(၀.၀၀၀)ဒေါ်လာသန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းမှာ ငါးမြစ်ချင်း (၁၄၆.၇၄၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးနီတူခြောက်(၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးစုံလေးခြောက် (၁၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ငါးခေါင်းပွ (၃၂.၁၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၄၄)ဒေါ်လာသန်း၊ စက်မှုကုန်ချော ပစ္စည်းများမှာဆီးယိုထုပ်(၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃)ဒေါ်လာသန်း၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၂.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊သနပ်ခါးခဲ (၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၂)ဒေါ်လာသန်း၊ မုန့်ဖတ် ခြောက်(၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်အပိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလ (၁-၉-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၉-၂၀၂၃) ထိ တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ အများဆုံးတင်ပို့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ဂျင်း(အစို) (၁)တန်လျှင်(၂၀၀)ဒေါ်လာ၊ ဒညင်းသီး(၁)တန်လျှင်(၃၀၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးမြစ်ချင်း (၁)တန်လျှင် (၁၂၆၆)ဒေါ်လာ၊ငါးခေါင်းပွ(၁)တန်လျှင်(၁၃၀၆)ဒေါ်လာ၊ ငါးစုံလေးခြောက်(၁)တန်လျှင် (၆၃၀) ဒေါ် လာ၊ ဆီးယိုထုတ် (၁)တန်လျှင်  (၃၃၀)ဒေါ်လာ၊ ငါးနီတူခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၅၀)ဒေါ်လာ၊ ကွမ်းသီး (၁)တန် လျှင်(၁၀၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထွန်းရွှေဝါလိမ်းဆေး (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)ဒေါ်လာ၊ သနပ်ခါးခဲ  (၁)တန်လျှင် (၅၀၀)

ဒေါ်လာ၊ မုန့်ဖတ်ခြောက်(၁)တန်လျှင်(၁၁၀၀)ဒေါ်လာ၊ ထန်းလျက်(၁) တန်လျှင်(၈၈၀)ဒေါ်လာ၊ အုန်းသီးခြောက် (၁)တန်လျှင် (၃၁၇၀)ဒေါ်လာဈေးနှုန်းရှိပါတယ်။                           

              မောင်တောကုန်သွယ်ရေးစခန်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်သည့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စစ်တွေ-ဘူးသီးတောင်-မောင်တောလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တော လမ်းကြောင်း တို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေ-အငူမော်-မောင်တော လမ်းကြောင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကဝင်ရောက် လျက်ရှိပြီး ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တက္ကနပ်သို့တင်ပို့လျက်ရှိ ပါသည်။

          စစ်တွေမှ မောင်တောသို့ အတက်ကုန်ကားခ တစ်ပိဿာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာကျပ် (၇၀) ကျပ်၊ ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ အဆင်းကုန်ကားခ ကုန်ကျစ် တစ်ပိဿာ ကျပ် (၅၀) ကျပ်နှင့် ကုန်ပွတစ်ပိဿာ ကျပ် (၈၀) ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

Border Trade News

Pages