နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

    ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ခြင့္ရလာသည့္ စက္႐ုံ ေပါင္း ၂၅ ႐ံုအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီး ေျခာက္လေ က်ာ္ၾကာတဲ့အထိ တင္ပို႔ ေရးအပိုင္းေတြမလုပ္ရင္ ထုတ္ပယ္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဇြန္လ အထဲထိ တင္ပို႔ခြင...

      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည့္ သစ္ၾကားသီးေျခာက္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ သစ္ၾကားသီးေျခာက္ကို တင္သြင္းရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင...

      ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၃၀ ရက္အထိ   သီတင္းတစ္ပတ္ အတြင္းျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ၂၅၄ သန္းတန္ဖုိးရွိဆန္တန္ခ်ိန္  ၈၉၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မ...

      လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ ေန႔စဥ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားျခင္းကို အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းတို႔အၾကား ညိႇႏႈိင...

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားသည္ စားသံုးသူ ျပည္သူလူ ထုကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာကို လည္း ထိခိုက္နစ္နာေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အားယူေန...

     ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ ငါးျမစ္ခ်င္းအေရအတြက္ ၃၂၀ဝ၀ ကီလိုဂရမ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၂၉၇၂၀ ေဒၚလာတင္ပို႔ခဲ့ သည္။ ယခင္ တစ္ပတ္ ဩဂုတ္ ၃ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ငါးျမစ္ခ်င္းအေရအတြက္ ၅၁၂၀ဝကီလိုဂရမ္  တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၄၇၃၂၈ ေဒၚလာတင္ပို႔ခဲ့သည္ဟုသိရွိ...

      ေလွ်ာ္ျဖဴကို အေျခခံ၍ထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ားလည္းကိုလည္း ျပည္ပေဈးကြက္ ထိုးေဖာက္ရန္ႀကိဳးပမ္း လ်က္႐ွိရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ျပည္ပ ျပပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီ၊ နန္နင္း၊ ကူမင္း စသည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ေလွ်ာ္ျဖဴ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝင္ေရာ...

       ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္သီတင္းပတ္အတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၁၆ တန္ဖိုးရွိ ဘိလပ္ေျမ ၅၁ ဒသမ ၈၄ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္   မေလးရွားႏိုင္ငံမွသာ တင္ သြင္းခဲ့သည္။ ယခင္ သီတင္းပတ္က ဘိလပ္ေျမတန္ခ်ိန္ ၂၆၆၁၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခု တစ္ပတ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ႏိႈင...

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ  ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၁ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ေရာ္ဘာ အမ်ဳိးအစားစုံ တန္ခ်ိန္ ၈၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန...

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးဇုန္ ရွိသည့္အထဲ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်င္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမည္မွာ တိုက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်သည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္ လာေသာအခါ...

Pages