သွင်းကုန်လိုင်စင်အား နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 08:50 -- admin

                 ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်း (Normal L/C (or) TT) ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် သွင်းကုန် တင်သွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ပေးချေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးအမျိုးအစားများဖြင့် ပေးချေဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပါမည်-

                 ( က) အမေရိကန်ဒေါ်လာ

                 ( ခ ) ယူရို

                 ( ဂ ) စင်္ကာပူဒေါ်လာ

                 (ဃ) ဂျပန်ယမ်း