မကွေးကုန်စည်ဒိုင်၏ သီးနှံမျိုးစုံ စျေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု

Tue, 12/12/2023 - 04:04 -- mocadmin

   မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးကုန်စည်ဒိုင်နှင့် ပွဲရုံများ၌ သီးနှံမျိုးစုံ ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ် လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာလ (ပထမပတ်) တွင် မကွေးကုန်စည်ဒိုင်၌ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လျက်ရှိသော သီးနှံစျေးနှုန်းများမှာ ပဲတီစိမ်း (သစ်) (၂၀) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၅၅,၀၀၀)၊ ပဲနောက်(၂၀) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၄၆,၆၀၀)၊ ပဲလွန်း (၁၉) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၅၂,၄၄၀)၊ ကုလားပဲ (929) (၁၉) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်(၈၆,၀၇၀)၊ ကုလားပဲ(ဟော်လန်)(၁၉)ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်(၈၇,၀၂၀)၊ပဲကြီး (ဖြူ) ပြားကြီး(၁၉) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်(၁၂၀,၀၈၀)၊ ပဲကြီးမဲ (၁၉) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၈၄,၉၃၀)၊ စားတော်ပဲ (၁၉) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်(၁၁၄,၀၀၀)၊ မတ်ပဲ (၂၀) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၉၂,၀၀၀)၊ နှမ်းနက် (စမုံ) (၁၅) ပိဿာပါတစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၁၀၉,၀၀၀)၊ နှမ်းဖြူ (၁၅) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ်(၁၁၀,၀၀၀)၊ နှမ်းနီ (မကွေး) (၁၅) ပိဿာပါ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် (၁၀၀,၀၀၀)၊မြေပဲလုံးဆန် (နီ) တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် (၆,၃၀၀) နှင့် မြေပဲလုံးဆန် (ဖြူ) တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် (၅,၆၅၀) စသည့် ဈေးနှုန်းများဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

   မကွေးကုန်စည်ဒိုင်၌ ဒီဇင်ဘာလ (ပထမအပတ်) အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု အနေဖြင့် နှမ်းဖြူ တန်ချိန် (၁၀၀) တန်ခန့်၊ နှမ်းနီ တန်ချိန် (၂၅) တန်ခန့်၊ နှမ်းနက် (စမုံ) တန်ချိန် (၁၀၀) တန် ခန့်၊ ပဲတီစိမ်း တန်ချိန် (၂၅) တန်ခန့်၊ ကုလားပဲ တန်ချိန် (၁၀၀) တန်ခန့်၊ ပဲကြီး (ဖြူ) တန်ချိန် (၅၀) တန်ခန့်၊ ပဲကြီး (မဲ) တန်ချိန် (၁၀) တန်ခန့်၊ စားတော်ပဲ တန်ချိန် (၂၀) တန်ခန့်၊ မတ်ပဲ တန်ချိန် (၁၅) တန်ခန့်နှင့် မြေပဲဆန် တန်ချိန် (၅၀၀) တန်ခန့်၊ ပဲနောက် တန်ချိန် (၅၀) တန်ခန့်နှင့် ပဲလွန်းဝါ တန်ချိန် (၇၀) တန်ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

DOCA (မကွေး)

Local Trade News

Pages