ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်၏ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းဈေးကွက်

Thu, 09/28/2023 - 03:29 -- mocadmin

   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်တွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲကြီး၊ စားတော်ပဲ၊ ဘိုကိတ်ပဲ စသည်ဖြင့် ပဲမျိုးစုံ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲစင်းငုံသီးနှံများမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သောပဲများဖြစ်ပြီး ကုလားပဲ၊ ပဲကြီး၊ စားတော်ပဲ၊ ဘိုကိတ်ပဲသီးနှံများမှာ ရန်ကုန်မြို့နှင့်ဒေသတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သော ပဲများဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။

   ပဲသီးနှံ ဈေးနှုန်းဈေးကွက်အနေဖြင့် စက်တင်ဘာလ(တတိယပတ်)တွင် မတ်ပဲတစ်တင်းလျှင် ၈၁,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၂၀၀/၂၅၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပဲတီစိမ်း တစ်တင်းလျှင် ၆၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မန္တလေးသို့ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၁၅၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ တစ်တင်းလျှင် ၉၃,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ တစ်ရက်လျှင် အိတ်ရေ ၁၀၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ ကြောင်း၊ ကုလားပဲ (HL) တစ်တင်းလျှင် ၉၃,၀၀၀ ကျပ်၊ မြကြေးမှုံ တစ်တင်းလျှင် ၉၃,၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် မြို့တွင်း၌ အိတ်ရေ ၂၂/၂၅၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပဲကြီး (ကုန်းပဲ) တစ်တင်းလျှင် ၁၀၂,၀၀၀ ကျပ်၊ ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း) တစ်တင်းလျှင် ၁၀၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မြို့တွင်း၌ အိတ်ရေ ၃၀၀/၃၅၀ ခန့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ စားတော်ပဲ(ကျွန်း)တစ်တင်းလျှင် ၁၃၆,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မြို့တွင်း၌ အိတ်ရေ ၂၅/၃၀ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဘိုကိတ်ပဲ တစ်တင်းလျှင် ၇၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် မြို့တွင်း၌ အိတ်‌ရေ ၅၀/၁၀၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်တွင် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လျက်ရှိသော ပဲသီးနှံများတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံသီးနှံများမှာ အရောင်း အဝယ် အေးလျက်ရှိပြီး မြို့တွင်းအဝယ်ရှိသောပဲများမှာ အရောင်းအဝယ်သွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။

DOCA (ပဲခူး)

Local Trade News

Pages