တိုက်ကြီးမြို့နယ်၌ မတ်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေ

Thu, 11/23/2023 - 03:19 -- mocadmin

    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်သည် သီးနှံအမျိုးအစားမျိုးစုံကို ရာသီ အလိုက်စိုက်ပျိုးသော မြို့နယ်တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ယခုကာလ ဆောင်းရာသီတွင် မတ်ပဲသီးနှံကို စတင်စိုက်ပျိုးနေကြောင်း၊ မတ်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးထားရှိမှု အနေဖြင့် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မတ်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးရန် (၃၂၉၇၄) ဧက လျာထားရာ (၃၃၉၉၅) ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီး အထွက်တင်းပေါင်း (၅၇၂၄၇၆) တင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းအား ဖြင့် (၁၆.၈၄) % ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုနှစ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မတ်ပဲသီးနှံ (၁) နှစ်ပတ် လုံး စိုက်ဧက (၃၂၉၇၄) ဧကစိုက်ပျိုးရန်လျာထားပြီး အောက်တိုဘာလဆန်းမှ စတင်၍ စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ အောက်တိုဘာလကုန်အထိ (၁၀၄၈) ဧက စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုက်ကြီးမြို့နယ်သည် ဆောင်းမတ်ပဲကိုသာ အဓိကထား၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။

DOCA (ရန်ကုန်)

Local Trade News

Pages