ဆောင်းနေကြာနှင့်ဆောင်းမြေပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအခြေအနေ

Tue, 01/16/2024 - 05:07 -- mocadmin

   မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ ကံမမြို့နယ်တွင် တောင်သူများသွင်းအားစု အမှန်တစ် ကယ်သုံးစွဲမှုရှိစေရေး၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် သီးနှံများ အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်စွာရရှိစေရေး၊ ထွက်ရှိလာသည့် သီးနှံများကို အစုအဖွဲ့စနစ်ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရေး ရည်ရွယ်၍ ဆီထွက်သီးနှံများဖြစ် သော ဆောင်းနေကြာ ၆,၃၀၂ ဧကနှင့် ဆောင်းမြေပဲ ၄,၆၃၁ ဧကအား စိုက်ပျိုးရန်လျာထားလျက်ရှိ ရာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ဆောင်းနေကြာသီးသန့် စိုက်ဧက ၃၃ ဧကနှင့် သီးညှပ်စိုက် ဧက ၁,၂၁၁ ဧက၊ စုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးပြီး ဧက ၁,၂၄၄ ဧကနှင့် ဆောင်းမြေပဲဧက ၅,၂၃၇ ဧကအား အောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

   ကံမမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၄ အုပ်စုအတွင်းရှိ ဓမ္မသော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓမ္မသော်ကျေးရွာ တွင် ဆောင်းနေကြာသီးနှံဧက ၃၉၃ ဧက စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

   DOCA (မကွေး)

Local Trade News

Pages