နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်ူများ

Thu, 05/09/2013 - 05:14 -- admin

၂၄-၁၂-၂၀၁၂ ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ ‌နေ့ထိ နယ်စပ်ဒေသအလိုက် ဖြစ်ပေါ်နေသော အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်-

နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် အသုံးပြုနေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်ူများ

စဉ် အကြောင်းအရာ ငွေကြေး ၂၄-၁၂-၁၂၂၆-၁၂-၁၂၂၇-၁၂-၁၂ ၂၈-၁၂-၁၂၂၉-၁၂-၁၂၃၀-၁၂-၁၂၃၁-၁၂-၁၂

မြန်မာ-တရုတ်

မူဆယ် ၆.၂၈ ၆.၂၈ ၆.၂၈ ၆.၂၉ ၆.၂၉ ၆.၂၉ ၆.၂၉

မြန်မာ-ထိုင်း

မြဝတီ ၃၀.၉၄ ၃၀.၉၄ ၃၀.၉၅ ၃၀.၈၅ ၃၀.၈၅ ၃၀.၈၅ ၃၀.၈၅

တာချီလိတ် ၃၀.၆၀ ၃၀.၆၁ ၃၀.၆၁ ၆၀.၆၅ ၃၀.၆၀ ၃၀.၆၀ ၃၀.၆၀

ကော့သောင်း ၃၀.၆၁ ၃၀.၆၁ ၃၀.၆၅ ၃၀.၆၆ ၃၀.၅၈ ၃၀.၅၈ ၃၀.၆၀

မြန်မာ-အိန္ဒယ

တမူး ၅၄.၈၀ ၅၄.၈၀ ၅၅.၁၃ ၅၄.၄၀ ၅၄.၄၀ ၅၄.၇၇ ၅၄.၇၇

မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်

မောင်တော ၈၃.၀၃ ၈၃.၀၃ ၈၃.၀၃ ၈၃.၀၀ ၈၃.၀၀ ၈၃.၀၀ ၈၂.၈၀