ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Fri, 12/01/2023 - 03:57 -- bordertrade

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

       ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB များမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်းတို့ဖြစ်သည်။

      ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှ၂ ၈ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၅၈၃)၊ တန်ဖိုး အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ(၀.၆၅၁)သန်း နှင့် သွင်းကုန်တန်ချိန် (၁၉၄၀)၊ (၁၅၈)BBL၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၈၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူးခက်ငါး တန်ချိန် (၂၄.၃၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် (၃၃.၆၇၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉၂၉၂.၉၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၈၇၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးလိပ်ကျောက် တန်ချိန် (၀.၆၃၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၀၄.၁၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၂၀၇၀) (၁)တန်စျေးနှုန်း (၅၂၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။

    အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းမှာဒီဇယ်ဆီတန်ချိန် (၂၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၁၆၁၀၀၀.၀၀) ၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း (၈၀၅) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဓါတ်ဆီ တန်ချိန် (၅၀) ပစ္စည်းများတန်ချိန် (၁၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၄၀၀၀.၀၀) ၊(၁)တန်ဈေးနှုန်း (၂၂၆.၆၆) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဖန်ပုလင်းခွံ တန်ချိန် (၈)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀၀.၀၀) ၊ (၁)တန် ဈေးနှုန်း (၃၇၅) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး ငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ(ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀ဝိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages