၂၀၁၂ တွင် အိန္ဒိယလက်ဖက်လုပ်ငန်းမှ လိုအပ်ချက်ကီလို သန်း ၅၀ခန့်ရှိနိုင်

Mon, 02/20/2012 - 09:45 -- Anonymous (not verified)

အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လက်ဖက်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်တက်လာပေ မယ့်လည်း ၂၀၁၂ မှာ အိန္ဒိယအနေနဲ့ ကီလို ၄၅ သန်းမှ သန်း ၅၀အထိလိုအပ်ဖွယ်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယလက်ဖက်အသင်း ITA  မှ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာအထိ အိန္ဒိယရဲ့ လက်ဖက်ထုတ်လုပ်မှု ကီလို ၉၈၈ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး