အဝင်အေး အရာင်းအဝယ်အေးတဲ့ ပြည်ချင်းဈေးကွက်

Mon, 02/06/2012 - 08:07 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်သို့ အောင်ပန်းချင်းများ ယခုတစ်ပတ်တွင် ပိဿာ ၃၀ ဝင်အိတ် ၁၀၀ ခန့်နဲ့ အဝင်နည်းသွားပြီး အရောင်းအဝယ်မှာလည်း တစ်နေ့ပိဿာချိန် ၂၀၀ ခန့်နဲ့ အရောင်းအဝယ်အေးနေပါတယ်။ဈေးနှုန်းမှာ ယခင် တစ်ပတ်ဈေးအတိုင်း တစ်ပိဿာကို ချင်း (ရှယ်) ၆၅၀ ကျပ်၊ (ဂျွန်) ၅၅၀ ကျပ်တို့ဖြစ်ပြီး