မူဝါဒဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် ရယူပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရသည့် အမယ်များ

Wed, 04/24/2013 - 08:02 -- admin
(က) မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့)စိတ်ကို                                       ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊

      ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ                                  မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို

      ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့်                                     ပြောင်းလဲစေသော

       ဓါတုဗေဒပစ္စည်း (၂၆)မိုျး                                         ဆေးဝါးများအန္တရာယ် ဗဟိုအဖွဲ့(မူးယစ်ဗဟို)

( ခ ) နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများ                                          ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

                                                                                မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း

( ဂ ) တဲလက်စ်၊ဖက်စ်၊တယ်လီဖုန်းများ                              ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီး

                                                                                ဌာန၊ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဃ ) ပုဇွန်သားပေါက်နှင့် ပုဇွန်အားဆေး၊                            မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       ငါးအစာများ၊ Alive Fish၊ ငါးဖမ်း                               ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

       ရေယာဉ်

( င ) တိရိစ္ဆာန်ဆေး၊တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊                     မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းငန်းဝန်ကြီးဌာန၊

       တိရိစ္ဆာန်အစာ၊တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ်ကုသ                       မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

       ရာတွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

       (Transit Trade စနစ်အပါအဝင်)

( စ ) ပိုးသတ်ဆေး                                                       လယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

( ဆ ) မျိုးစေ့၊ ဓါတ်မြဩဇာ                                             လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

( ဇ ) ဆေးဝါးများ/ ဆေးပစ္စည်းများ/ဆံပင်များ                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန

( ဈ ) စားသောက်ကုန်ပစည်းများ                                     ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)

( ည ) ရေယာဉ်                                                            ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန