ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သော ပစ္စည်းများ

Wed, 04/24/2013 - 08:52 -- admin

     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက် အမိန့်အမှတ်၊ ၉/၂၀၁၃ အရ အောက်ပါကုန်ပစ္စည်းများ ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုသော ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်-

      (က) Chewing Gum

      ( ခ ) Cake

      ( ဂ ) Wafer

      (ဃ) Chocolate