လက်ကားရောင်းဝယ်မှုထက် လက်လီဝယ်ယူမှုသာအမြဲရှိတဲ့ ပဲနီပြား

Mon, 10/10/2011 - 06:35 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်အတွင်း လက်လီသမားများဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဲနီပြားသီးနှံဟာ လက်ကျန်လည်း နည်းလာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပဲနီပြားသီးနှံမှာ ပဲစပေါ်ချိန်မှစပြီး ယခုလက်ကျန်နည်းလာချိန်အထိ လက်ကား ရောင်းဝယ်မှုမှာ