ရန်ကုန်ဝယ်လက်အဝယ်ရှိလို့ ပြည်ပဲစင်းငုံဈေးတက်

Thu, 06/28/2012 - 06:36 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက် ပဲစင်းငုံဈေးမှာ ဈေးကောင်းရနေခဲ့ပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်က ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၁၄၄၀၀ ကျပ်ဈေး ရှိခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ်မှာတော့ တစ်တင်း ကို ၁၅၂၀၀ ကျပ်ဈေးရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဈေးကောင်း ရနေတာကြောင့်