ယခုနှစ် ကျောက်ဆည် ငရုတ် ဈေးကောင်းရနေ

Thu, 09/15/2011 - 08:36 -- Anonymous (not verified)

ကျောက်ဆည်နယ် ငရုတ်ဈေးကွက်မှာ မိုးထောင်ငရုတ်ဟာ ယခင်နှစ်က တစ်တင်းကို ၃၅၀၀ ကျပ်မှ ၄၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်မှာ မိုးထောင်ငရုတ်တစ်တင်းကို ၄၀၀၀ ကျပ်မှ ၄၅၀၀ ကျပ်ထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်နှစ်က ဒီမွန် ငရုတ်တစ်တင်းလျှင် ၅၅၀၀ ကျပ်မှ ၆၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်မှာ ၆၀၀၀ ကျပ်ဈေးမှ ၆၅၀၀ ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်နှစ်က သာမိုငရုတ်အသေး တစ်တင်းလျှင်