ယခုတစ်ပတ် ရန်ကုန် FOB ဈေးကွက်မှာ ပဲစင်းငုံတန် ၂၂၀၀၀ ကျော် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Mon, 02/13/2012 - 06:56 -- Anonymous (not verified)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင် FOB ဈေးကွက်မှာ ယခုတစ် ပတ် (ဖေဖော်ဝါရီလ ၃-၉ ရက်)အတွင်း ပဲစင်းငုံတန် ၂၂၀၀၀ ကျော်အထိ အရောင်း အဝယ်စာချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ပဲစင်းငုံ စုစုပေါင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု တန်တစ်သောင်းခန့်