ယခုတစ်ပတ် ပဲအားလုံးထဲမှာ ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှု စွာနေ

Tue, 11/29/2011 - 07:17 -- Anonymous (not verified)

ယခင်သီတင်းပတ်က ပဲစင်းငုံတန်ချိန် ၂၇၀၀ ခန့်ကို တင်ပို့မှု လျှော့ကျခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက် အတွင်းမှာတော့ ပဲစင်းငုံတန်ချိန် ၉၅၀၀ ထိ ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခြားပဲ တင်ပို့မှု  လျော့ကျနေရာမှ ပဲစင်းငုံ ကတော့ ပဲအားလုံးထဲမှာ ပမာဏအများဆုံး တင်ပို့နိုင်တာ