မတ်ပဲအထွက်နှုန်း ပိုမိုရရှိရေး ပိုးမွှား အလေးထားကာကွယ်နေကြပြီ

Fri, 12/14/2012 - 10:12 -- Anonymous (not verified)

သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်များမှာ ဆောင်းသီးနှံ မတ်ပဲကိုအခြားဆောင်းသီးနှံပဲမျိုးစုံများထက် ပိုမို စိုက်ပျိုးမှုများပြီး၊ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ဧကသုံးသိန်းကျော်စိုက်ပျိုးပြီးကြောင်း သိရပါတယ်။ တောင်သူများအနေနဲ့