ပြည်မတ်ပဲဈေးကွက် အရောင်းအဝယ်သွက်

Wed, 03/28/2012 - 09:27 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပွဲရုံများသို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံ၊ ကံမဘက်မှ မတ်ပဲသစ်များ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်းများဖြင့် တစ်နေ့ အိတ် ၁၀၀၀ ခန့် ဝင်နေပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် ပဲအဝင်များလာပြီး ပဲသစ်တစ်တင်း ၁၂၆၀၀ ကျပ်ရှိကာ ပဲဟောင်းတစ်တင်းမှာ ၁၂၀၀၀ ကျပ်ဈေးရှိတယ်လို့