ပြည်ဘိုကိတ်လက်လီ/လက်ကားအဝယ်လိုက်လျက်ရှိ

Fri, 02/03/2012 - 06:25 -- Anonymous (not verified)

ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ပြည်ဈေးကွက်ကို ဘိုကိတ်ပဲသစ်ဝင်ရောက်မှု တစ်ရက်အိတ် ၂၀၀ ခန့်အဝင်ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ပြည်၊ အောင်လံကြားမြို့နယ်များမှ အဝင်ရှိခဲ့ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု အခြေအနေမှာ ရန်ကုန်ဝယ်လက်များ အဝယ်ရှိသလို ဒေသတွင်းမြို့နယ်များဖြစ်တဲ့