ပြည်ပဲလွန်းဖြူ လက်ကျန်အနည်းငယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်

Mon, 10/10/2011 - 06:38 -- Anonymous (not verified)

ပြည်မြို့မှ ပဲကုန်သည်တွေရဲ့လက်ဝယ် ပဲလွန်းဖြူသီးနှံမှာ လက်ကျန်အနည်းငယ်ကျန်ရှိခဲ့ပြီး၊ လက်လီသမားများ အဝယ်ရှိ တာကြောင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပဲတစ်တင်းကို ၁၈၅၀၀ ကျပ်ဈေးဖြင့် အိတ်အနည်းငယ်သာ အရောင်း အဝယ်ဖြစ်တယ်လို့