ပြည်ပဲနီပြား လက်လီသမားများဖြင့်ဈေးကောင်းရ

Fri, 12/23/2011 - 06:57 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲဈေးကွက်အတွင်း လက်ကားရောင်းဝယ်မှု အနည်းငယ်သာရှိပြီး၊ လက်လီရောင်းဝယ်မှုများခဲ့တဲ့ ပဲနီပြားသီးနှံဟာ ဒေသ အတွင်း စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုလည်းနည်းတာကြောင့်၊ အခြားတိုင်းဒေသကြီးများသို့ ရောင်းချခြင်း မရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒေသတွင်းမြို့နယ်များဖြစ်တဲ့