ပြည်ပဲတီစိမ်း အဝင်ပါးလာသလို ဈေးလည်းလျော့ကျသွားခဲ့

Mon, 02/13/2012 - 06:58 -- Anonymous (not verified)

ယခုနှစ်အတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဆောင်းပဲတီစိမ်းလျာထားစိုက်ဧက ၂၁၀၀၀ ကျော်မှ ဧက ၂၄၀၀၀ ကျော်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် လျာထားတာထက် ပိုမိုစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြည်ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ပဲတီစိမ်းဝင်ရောက်မှုမှာ