ပြည်ဈေးကွက်ကို ပဲကြီးအသစ်များ စတင်ဝင်ရောက်

Mon, 02/20/2012 - 08:51 -- Anonymous (not verified)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်း အတွင်း ပဲကြီးစိုက်ဧက ၁၆၀၀၀ ကျော် လျာထားပြီး၊ အမှန်စိုက်ဧကမှာ ဧက ၁၇၀၀၀ ကျော်အထိ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယခုဆိုရင် ပဲကြီး အသစ်များ ပြည်ဈေးကွက်ကို စတင် ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်