ပြည်စားတော်ပဲ ဈေးကောင်းရသလို ရောင်းအားလည်းကောင်း

Mon, 10/17/2011 - 08:01 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲဈေးကွက်တွင် စားတော်ပဲမှာ ဈေးကောင်းရနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်ဈေးအတိုင်း တစ်တင်းကို ၂၄၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် ဈေးငြိမ်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ဈေးကွက်သို့ ရန်ကုန်နဲ့ ပြည်ကြားရှိ မြို့နယ်များမှ