ပြည်ကုလားပဲဈေးပြန်မြင့်လာ

Mon, 08/27/2012 - 08:46 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၂၃၅၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုတစ်ပတ် မှာ တစ်တင်း ၂၄၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ဈေးပြန်မြင့်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပန်းတောင်း၊ ကံမဘက်မှ အဝင်အနည်းငယ် သာရှိပြီး၊