နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်-မန္တလေး လူစီးရထားပြေးဆွဲချိန် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည်

Tue, 11/15/2011 - 08:58 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာ့မီးရထားမှ ရန်ကုန်-မန္တလေးပြေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့ လူစီးရထားတွဲများကို ပြေးဆွဲချိန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ် လိုက်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား၊ မန္တလေးဘူတာကြီးမှာ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်မှစ၍ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန် ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး လူစီးရထားတွဲပြေးဆွဲချိန် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်များမှာ ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ (၁ အဆန်/ စာပို့) ရထားတွဲ မနက် ၄း၀၀ နာရီမှထွက်၍ နောက်တစ်ရက်မနက် ၃း၃၀ နာရီသို့