နနွင်းသစ်များ အဝယ်နှေးနေ

Tue, 12/13/2011 - 09:39 -- Anonymous (not verified)

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်မှာလည်း နနွင်းပေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် နနွင်းတွေလည်း စပြီးဖော်နေပါပြီ။စပြီးပေါ်တဲ့ နနွင်း ကတော့ ပင်းတယနယ်တောင်ပို့လနဲ့ ဆင်တောင်နနွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တွေဝင်လာပေမယ့် ဝယ်လက်က မရှိသေး ပါဘူး။ တောင်သူတွေကလည်း ရောင်းချင်တာကြောင့်