တမူးဒေသမှ ကသည်းကျပ်တင်ခြောက်

Fri, 06/29/2012 - 07:43 -- Anonymous (not verified)

တမူးမြို့၊ နန်းဖာလုံဈေးတွင်အများဆုံးရောင်းချနေသော ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာ ကသည်းကျပ်တင် ခြောက် နှင့် ငါးလေးခြောက်များဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရေထွက်ကုန်များကို ဟုမ္မလင်း၊ ဖောင်းပြင်၊ ခန္တီးဒေသများမှ ထွက်ရှိပြီး တုန်ဟဲ၊ ကက်ဖာမှတစ်ဆင့်