စံပယ်ဦး သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ယာဉ်လိုင်းသစ်၊ ပုသိမ်မြို့တွင် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်လျက်ရှိ

Fri, 02/03/2012 - 06:15 -- Anonymous (not verified)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင်းမှ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများဖြစ်တဲ့ ပုသိမ်-(နည်းပညာ တက္ကသိုလ်) အပင် နှစ်ဆယ်- ကျိုက်လတ်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်-(မှန်စက်ရုံ)ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ပုသိမ်-(န.တ.ခ)တပ်ဈေးကို သွားလာလျက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်သားပြည်သူများ အဆင်ပြေစေရန်