စပါးမျိုးစပ်ထုတ်လုပ်ရေးကို အာရုံစိုက်သွားရန် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတိုက်တွန်း

Mon, 09/26/2011 - 08:50 -- Anonymous (not verified)

ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအနေနဲ့ စပါးမျိုးစပ်ထုတ်လုပ်ရေးကို တက်ာ ဆန်ဖူလုံမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း SL Agritech Corp ကော်ပိုရေးရှင်း မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိနဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Henry Lim က အကောင်းမြင်ရှုထောင့်က