ငါန်းစွန်မြို့နယ်မှာ နွေစပါးထွက်ပါပြီ

Mon, 06/25/2012 - 09:28 -- Anonymous (not verified)

ငါန်းစွန်မြို့နယ်မှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မိုးစပါးက တောင်သူတွက်ချေကိုက် နည်းလို့ ဒီနှစ်နွေမှာ အစိုက်လျော့ပါတယ်။ မနှစ်က နွေစပါး ၂၁၉၈ ဧကစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဒီနှစ်မှာ ၁၅၇၆ ဧကသာ စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အတွက် ၆၂၂ ဧကလျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။