သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 28/09/2016

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ  စီးပြား ဖက္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကုန္သြယ္ ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ  ရရွိမည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို  အျပည့္အ၀ရရွိ ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ား အထူးသျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ တြင္    ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/09/2016

     မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ ဆီထြက္သီးႏွံေဈးကြက္မွာ ေျမပဲဆန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုပါ က်ေဈး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ နယ္ဝယ္လက္နဲ႔ ေဒသတြင္း ဝယ္လိုအား ျမ င့္လာလို႔ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္သြက္လာ တယ္လို႔ ေဈးကြက္ကဆိုပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ ေျမပဲဆန္ေဈးကြက္မွာ ေျမပဲလံုးဆန္နီ(တစ္ပိႆာ )   ၂၀၇၅ က်ပ္ အျ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 29/09/2016

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မွ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅၈၈ သန္းတန္ဖိုး ရွိ ပရေဆးကုန္ၾကမ္းအမယ္ ၁၄ မ်ိဳးကုိ တန္ ၅၀၀ နီးပါး တင္ပုိိ႔ ခဲ့ပါတယ္။ တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့ ပရေဆးကုန္ၾကမ္းေတြကေတာ့  ေတာခ်င္း၊ ေတာဂ်ဴးျမစ္၊ ကြမ္းသီးခြံ၊ ကြ

Post Date: 29/09/2016

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နဲ႔ ကန္ပုိက္တီး စခန္းေလးခုမွ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၈၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၁၄၈၇၉ တန္ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ စခန္းအလိုက္ တင္ပို႔ခဲ့တာကေတာ့ မူဆယ္မွ ၁၂၇၄၂ တန္ခြဲ၊ လြယ္ဂ်ယ္မွ ၁၃၅၀ တန္၊ ခ်

Post Date: 29/09/2016

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းကြက္ မွာ ေျမပဲဆန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ႏွမ္းမ်ိဳးစံုပါ က်ေစ်း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမယ့္   နယ္၀ယ္လက္နဲ႔ ေဒသတြင္း၀ယ္လိုအား     ျမင့္လာလို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္းငယ္သြက္လာ တယ္လို႔ ေစ်းကြက္ကဆိုပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္    ေျမပဲဆန္ေစ်း ကြက္မွာ  ေျမပဲလံုးဆန္နီ(တစ္ပိႆာ)         

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook