သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/01/2017

အိႏၵိယေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်မည့္iPhone  မ်ားအား အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘင္ဂါလူ႐ူၿမိဳ႕တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ Apple ကုမၸဏီက စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတည္ရွိရာ အခ်က္အခ်ာေ နရာျဖစ္ သည့္ Peenya  တြင္ iPhone မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ ဧၿပီလတြ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/01/2017

ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ဇန္န၀ါရီလ၏ တတိယပတ္အေျခအေန မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ခါနီး ယခင္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္ေအးေနကာ အေျခအေန တစ္ရပ္ အား ေလ့ လာသည့္ သေဘာသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္း ကားအေရာင္း စင္ တာမ်ားႏွင့္ပြဲစားတန္းမ်ားအပါအ၀င္...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 23/01/2017

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၃၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ငါးနီတူေျခာက္ ၂၃ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၁၅၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ငါးစံုေလး ေျခာက္ ၂၄၈ တန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ ပတ္ကထက္ ငါးနီတူေျခာက္

Post Date: 23/01/2017

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၀၅၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆုိင္ကယ္ မ်ိဳးစံု ၂၁၃၄၉ စီးကုိ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ ပတ္က ၁၀၄၄၅ စီး တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၀၉၀၄ စီး ပိုမုိတင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုကဲ့သုိ႔

Post Date: 23/01/2017

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ လဲမႈိ႔ ၁၀ တန္ တင္ပို႔ခဲ့သလို ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၇၂ သန္း တန္ဖုိးရွိ ပုိးအိမ္ ၁၆ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook