နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၅၃၇ တန္ဖိုးရွိ နႏြင္းတက္ (ရွမ္းစ) ၅၂ တန္ခြဲကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ တန္၈၀ေက်ာ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈ တန္ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ေပမယ့္ ဒ...

    ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သီတင္း ပတ္အတြင္း ခ်င္း ၁၀၈တန္ကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ မႈလမ္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ယခင္သီတင္းပတ္ က   တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ခ်င္း  ၉၃ တန္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ  ခ်င္း၁၅တန္ ပိုမို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။   ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း  မန္က်ည္း ၇၅ တန္ကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က အပို႔ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ မန္က်ည္းက ဒီတစ္ပတ္မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ မန္က်ည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၅၀ ၀င...

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ပ်ားရည္တန္ ၆၀ ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ ကလည္း တန္ ၆၀ တင္ပို႔ခဲ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပ်ားရည္ပံုမွန္တင္ပို႔ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ပ်ားအ...

     ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဒီဇင္  ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ရက္ သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ  ၀၁၀ သန္းတန္ဖိုးရွိ ၀ဥ (စို) ၄၂ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၈၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ၀ဥေျခာက္ ၄၄ တန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က ၀ဥ(စို) ၁၄ တန္၊ ၀ဥေျခ...

         ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ျမန္မာ -ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၂၉၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ အဆင့္စံု ၅၃၅၃ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ေရာ္ဘာ RSS1 ၃၄၆ တန္ေက်ာ္၊ RSS3 ၁၃၃၁ တန္နီးပါး၊ RSS5 ၉၇၇ တန...

          ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နဲ႔ ကန္ပိုက္ တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃၁၈ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေျပာင္း တန္ခ်ိန္ ၅၄၅၃၇ တန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအလိုက္တင္ပို႔မႈမွာ မူဆယ္မွ ၅၂၈၃၅ တန္၊ လြ...

         ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၂၀၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ ၂၁၃ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ၉၆ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၁၇ တန္ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တင္ပို႔မႈကုိၾကည့္ပါက...

        စားအုန္းဆီကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ ရင္းဂစ္ ေငြေၾကးခိုင္မာေနမႈေၾကာင့္ မေလးရွားစားအုန္းဆီ ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ ေစ်းက်ဆင္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္း စတားအြန္လုိင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ရင္းဂစ္ေငြေၾကးခိုင္မာမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို ကိုင္ေဆာင္၍ ၀ယ္ေရာင္းျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ စားအုန္း...

Pages