နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆၉၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၈၁၇ တန္ကုိတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တန္ ၁၃၄၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၅၂၃ တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ ပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန...

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္မွ ၉ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄၄၀ တန္ဖိုးရွိ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၂ တန္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က တာခ်ီလိတ္မွ ေကာ္ဖီေစ့တင္ပို႔မႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိတဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ေတာ...

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ သစ္သီး၀လံ မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့သခြားေမႊး မ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ျပည္ရွိ   တိဘက္ေဒသ၊ ဟိုင္နန္ေဒသ၊ မကာအိုေဒသ၊ ေဟာင္ေကာင္ ေဒသမ်ားမွအပ  က်န္ျပည္နယ္မ်ားသို႔  တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔...

     စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာRef ined Sugar မ်ားအားRe-export စနစ္ႏွင့္ တင္သြင္း တင္ပို႔ရန္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္...

       မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ လား႐ိႈး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရိွ တာ၀န္က် စစ္ေဆးေရး ေမာင္းတံဂိတ္မ်ားအား ညေနပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္သြားေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သစ္ေ တာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္ အရွင္မ်ားအား သယ္ေဆာင္မႈရိွေနေၾကာင္း သတင...

       ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၀၇၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ ၉၈၇၂ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ကတန္ ၁၁၃၈၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၅၀၈ တန္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မ...

       ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၇၂၀ သန္းတန္ဖုိးရွိ ကြမ္းသီး ၈၅၄ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၈၆၃ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု တစ္ပတ္မွာ ၉ တန္ခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ တမူးကုန္သ...

       ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ   သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅၅၁၅တန္ဖိုးရွိ    ဘိလပ္ေျမ ၉၆၂ ဒသမ ၉၆၇ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ  ၂၉၀ ဒသမ ၉၆၇ တန္နဲ႔ ယူေအအီးႏိုင္ငံမွ ၆၇၂ တန္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဘိလပ္ေျမ တံဆိပ္မ်ားမွာ ဆင...

         ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၆၇၁ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္နဲ႔ ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၄၅၅၁၈ တန္  တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မွ ဧည့္မထဆန္ ၃၀၀၄၆ တန္နဲ႔   ေကာက္...

       ကမၻာေပၚတြင္စားအုန္းဆီဒုတိယအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိေသာ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ စားအုန္းဆီျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ သည္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ထိုသုိ႔ စားအုန္းဆီတင္ပို႔မႈက်ဆင္းေၾကာင္း ကိန္း ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂ ရက္က  စားအု...

Pages