နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

       မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မန္းအေျချပဳကားဂိတ္ျဖစ္သည့္ မန္း-လား႐ိႈး၊ မန္း-ေက်ာက္မဲ၊ မန္း-ေတာင္ႀကီး၊ မန္း-ေမာ္လ ၿမိဳင္ႏွင့္ မန္း-ရန္ကုန္ကားလိုင္းမ်ား၏ ကားသယ္ခႏႈန္းထားမ်ား ဇူလိုင္လဆန္းပုိင္းက သိသာစြာေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသာ္လည္း၊ ဇူလိုင္လလယ္မွစ၍ မန္း-မူဆယ္ ကားလိုင္းတစ္လိုင္းသာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာတာကိုေတြ႕...

       မေလးရွားစားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္ေစ်းမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႀကီးမားစြာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားက အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေထမိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စားအုန္းဆီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စားသံုးဆီ ေစ်းကြက္...

        ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔  ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၀၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ႏွမ္း ေရာင္စံု ၃၂၃၂ တန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ရွိျမ၀တီကုန္သြ...

           ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္မွ  ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရလမ္းမွ ဘိလပ္ေျမတန္ခ်ိန္ ၁၂၀ ေက်ာ္အ၀င္ရွိခ့ဲၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ တန္ခ်ိန္ ၈၃၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဒီတစ္ပ တ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၈၂၀၀ ေက်ာ္ အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္နယ္စပ္လမ္းမွ ဘိလပ္ေျမ အ၀င္မွာ...

      ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၀၇၄၂၀ တန္ဖိုးရွိ ေျမၾသဇာ ၁၅၁၄၂ ဒသမ ၅၀ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံမွ ၅၂၂ ဒသမ၅၀ တန္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၈၆၃၂ တန္၊ အီရန္ႏိုင္ငံမွ ၂၀၅၀ တန္၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၊ မေလးရွားႏ...

       ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္အထိ  သီတင္းပတ္အတြင္း နႏြင္း ၂၈၃ ဒသမ ၉၉၅ တန္ကို ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ ၉၀၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ၈၄ တန္၊ သီရိ လကၤာႏုိင္ငံသို႔တန္ခ်ိန္၂၀နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သုိ႔၈၉ ဒသမ ၉၉၅...

       ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္မွာေတာ့ ခ်င္းအ၀င္ရွိေနပါေသးတယ္။ အရင္လေတြ ေလာက္အ၀င္ မမ်ားေတာ့ေပမယ့္ ငါးရက္တစ္ေစ်းကိုေတာ့ ပိႆာခ်ိန္တစ္ေသာင္းခန္႔ အ၀င္ရွိေနပါတယ္။ ၀ယ္လက္ကေတာ့ ပါးေနပါတယ္။ အဓိက ၀ယ္ယူေနတာ ကေတာ့ ရန္ကုန္၀ယ္လက္ရယ္၊ ျပည္တြင္းလက္လီသမားေတြသာ  အ၀ယ္ရွိေနတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္၀ယ္လက္ေတြက...

      ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္၄ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္  နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၂၀ တန္ဖိုး ရွိ ၾကက္သြန္နီ ၁၆ တန္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္ တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၃၂ တန္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၆ တန္ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ မူဆယ္မ...

          ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္အတြင္း ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း၀ယ္ယူ ရန္အတြက္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Pan Sorasak ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စားေသာက္ကုန္၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Qamrul Islam တို႔သည္ ကေမၻ...

        ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာအမ်ိဳးအစားစံု ၁၀၅၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ RSS-3 အမ်ိဳးအစား ၁၀၈ တန္၊RSS-5 အမ်ိဳးအစား ၃၈၁ တန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ RSS-3 အမ်ိဳးအစား ၉...

Pages