နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

   မတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၄၉  သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၃၉၁၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အနက္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွ ငစိန္ဆန္တန္ ၁၅၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၁၄၈၀၁ တန္၊ ခ်င္း ေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၄၅ တန္၊ လြ...

    မတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၇၈၇ တန္ဖိုးရွိ ခ်င္း ေျခာက္၁၇တန္ခြဲကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွခ်င္းစုိ ခုနစ္တန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း...

     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၅၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္း တန္ခ်ိန္ ၆၃၇၀ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ျမန္မာ့ေျပာင္းကုိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ၄၇၂၂ တန္၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၈၀၈ တန္ေက်ာ္နဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ ၈၄၀ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္...

     မတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္ အထိ  ရက္သတၱပတ္အတြင္း  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ  အေမရိကန္ေဒၚလာ    သုည ဒသမ ၈၄၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ပရ ေဆးကုန္ၾကမ္း အမယ္ ၁၃ မ်ိဳး၊ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္  ၈၇၃ တန္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔  တင္ပုိ႔ခဲ့ ပါတယ္။
ယခင္  ရက္သတၱပတ္က ၁၀၁၅ တန္တင္ပို႔ခဲ့လို...

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရက္သတၱ ပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၉၆၀ တန္ဖိုးရွိ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၇ တန္ကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ ရက္သတၱပတ္က ေျခာက္တန္္ခြဲသာ တင္ပုိ႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္ တာခ်ီလိတ္မွ ေကာ္ဖီေစ့ ၁၀ တန္ခြဲ ပုိမိုတင္ပို႔ခဲ့တာ ေတ...

    ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၇၉ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရခ်ိဳ ငါးျမစ္ခ်င္းတန္ ၇၀ ခန္႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ေရခ်ိဳငါးျမစ္ ခ်င္းကို တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုတစ္ ပတ္မွသာ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္တာ...

ဒီႏွစ္ကခ်င္းစိုေတြေစ်းမရတဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္စိုက္ဧကရွိၿပီး ပုံမွန္ အထြက္ရွိေနေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ အစိုအတိုင္းေရာင္းခ်မႈ နည္းပါ တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္မွာခ်င္းစိုက အ၀င္နည္းလာပါတယ္။ တစ္ ရက္ကို ပိႆာခ်ိန္ ရာဂဏန္းခန္႔သာအ၀င္ရွိေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခ်င္း(စို)ကို ႏွစ္စဥ္ပုံမွ...

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဓိကပင္လယ္စာပို႔ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိး အျဖစ္ ပုဇြန္ႏွင့္ ငါးခူအား သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာၾကား ခ်က္ ကုိ ဆင္ဟြာသတင္း ဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေမြးျမဴေရး...

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄၂၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆုိင္ကယ္မ်ိဳးစံု ၁၂၁၆၁ စီးကုိတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၁၁၉၀၂ စီး တင္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၂၅၉စီး ပိုမို တင္သြင္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ...

ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၀၉၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္မ်ိဳးစံု ၅၉၄၇ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၆၃၄၂ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု တစ္ပတ္မွာ ၃၉၅ တန္ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါ...

Pages