နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

      မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ  ၄၇၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၇ တန္ေက်ာ္ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၆၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ တန္ ၁၁၇၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္မွာ...

         ျပည္ၾကက္သြန္ျဖဴပြဲ႐ုံမ်ားသုိ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴအိတ္ေတြ အ၀င္လႈိင္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။  မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ အိတ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားက အဆြဲမ်ားၿပီး ေဒသတြင္း ေလွ...

       ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ခ်င္း ၅၅ ဒသမ ၈ တန္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ သီတင္းပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ခ်င္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၅ တန္ေက်ာ္န႔ဲ ႏိႈင္းယွဥ္ ရင္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ခ်င္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၀နီးပါးတင္ပို႔မႈေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွ...

          မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်း ကြက္တြင္ ဆီထြက္သီးႏွံျဖစ္ေသာ ေျမပဲဆန္ ေစ်းႏႈန္း ဆက္တိုက္က်ဆင္း ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္  ပံုမွန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ဟုမၼလင္း၊ ေဖာင္းျပင္၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိရာ ယခုတစ္ပတ္ ေ...

        ေမ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္ ၂ ရက္အထိ ကာလအတြင္း မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄၅၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၃၀၉၂ တန္တင္ပို႔ခဲ့ရာ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မ RSS 3 ၂၀၇၂ တန္ေက်ာ္၊ RSS 5 ၁၁၈ တန္ခန္႔နဲ႔ MSR 20 ၄၄၇ တန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြ...

        ဒီတစ္ပတ္ ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္မွာေရာ ဟိုပုံးေစ်းကြက္မွာပါရွမ္းနႏြင္း အ၀င္နည္းသြားပါတယ္။ မိုးရာသီ ေရာက္လာတာေၾကာင့္ေရာ ယခင္တစ္ပတ္က မုန္တိုင္း၀င္ခဲ့လို႔ ေရႀကီးတာ ေၾကာင့္ေရာ၀ယ္လက္ေတြ အ၀ယ္နည္း သြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ နႏြင္း(ထိပ္စ) ေတြကို၀ယ္လက္ေတြက ပိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာေၾကာင့္...

      ေမလ ၂၈ ရက္မွ ဇြန္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ခ်င္း ၂၀၅  ဒသမ ၅တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ၁၀၈ တန္၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ၁၈ တန္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ ရွ္ ႕ႏုိင္ငံသို႔ ၇၉ ဒသမ ၅ တန္ တင္ပို႔ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခင္သီတင္းပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ခ်င္း ၁၈၇...

      ေမ ၂၇ ရက္မွ ဇြန္ ၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၂၂၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီ ၆၁၁ တန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၁၂၀၅ တန္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၅၉၄ တန္ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ေမလအတြင္း...

          ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ရွိ တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းနဲ႔ ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔မွ ေမ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ သီတင္း ပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၇၆၀ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး ၉၃၈ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတ ယ္။ ယခင္တစ္ ပတ္က ၁၀၉၈ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ တန္ ၁၆၀ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါ...

        ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မွ တစ္ဆင့္ ေမ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၇၅ တန္ဖိုးရွိ  ေကာ္ဖီေစ့ သံုးတန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က မူဆယ္မွ ေကာ္ဖီေစ့ တင္ပို႔မႈမရွိဘဲ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြ...

Pages