နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

     ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်း ကြက္အေျခအေနမွာ ယခင္ရက္သတၱပတ္မ်ားထက္ ထူးထူး ျခားျခား ေကာင္းမြန္လာၿပီး အ၀ယ္သမားမ်ားလာကာ  အေရာင္းသမားမ်ားမွာ ေစ်းေစာင့္ဆုိင္းေရာင္းခ်မႈ မ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ကားေလာကသားမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြ...

      စက္တင္ဘာ ၁  ရက္မွ  ၂၃ ရက္အထိ  သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၉၆၃၇၀ တန္ဖိုးရွိ ဘိလပ္ေျမ ၃၀၂၉၂ ဒသမ ၃၆၉ တန္ကို ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ တင္သြင္းခဲ့တဲ့  ႏုိင္ငံနဲ႔ တန္ခ်ိန္ မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၂၃၂ ဒသမ ၆၀ တန္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ၁၅၇၈၇ ဒသမ ၄၃၂ တန္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ...

      စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္မွ ၂၉ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၀၀၀တန္ဖိုးရွိ ခ်င္းစို ၂၅တန္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က စစ္ေတြ မွ ခ်င္းတင္ပို႔မႈမရွိခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စက္တင္ဘာလတစ္လလံုးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔...

      ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ႏွမ္းနက္ႏွင့္ စမံုႏွမ္းနက္မွာ ယခင္ တစ္ပတ္အတိုင္း ေစ်းၿငိမ္ေနေသာ္လည္း ႏွမ္းနီမွာ ေစ်းအနည္းငယ္က်လာ တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္ေအာင္၊ ႀကံခင္း ႏွင့္ နတ္တလင္းဘက္ရွိ တာပြန္ရြာ  မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွမ္းအိတ္ ၅၀၀ ခန္႔သာ ၀င္ေရာက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွမ္း နီမွာ အ၀ယ္ရွိေပမယ့္ ပစၥည္းလက္က်န...

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နဲ႔ ကန္ပုိက္တီ စခန္းစံုမွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၀၈ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေျပာင္းဖူးေစ့ ၁၄၃၅၆ တန္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအလိုက္တင္ပုိ႔မႈမွာ မူဆယ္မွ တန္ ၁၂၂၀၀၊ လြယ္ဂ်ယ္ မွ ၁၆၇၅ တန္၊ ခ်...

       ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၇၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ ၆၀၇၉ တန္တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က တန္ ၆၂၅၀ တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၇၁ တန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္...

        တ႐ုတ္၊ ထိုင္းနဲ႔ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ စက္တင္ ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၅၁သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆိုင္ကယ္မ်ိဳးစံု ၉၆၇၆ စီးကုိတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၇၉၉၂ စီးတင္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၆၈၄စီး ပိုမို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ ျမ၀တီ...

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၂၆၅ တန္ဖိုးရွိ လက္ဖက္ေျခာက္ ၅၂ တန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအလိုက္ တင္ပို႔မႈမွာ မူဆယ္မွ ၄၁ တန္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ ၁၁ တန္ျဖစ္ပါ...

      ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၁၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကြမ္းသီး၄၉၂ တန္ကုိတင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ က ၆၉၂ တန္တင္ပို႔ ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ တန္ ၂၀၀ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တင္ပုိ႔မႈကိုၾကည့္ပါက တမူးကုန္သြယ...

       မေလးရွား စားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္ေစ်းမ်ားသည္ တစ္လအတြင္း ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စတားအြန္လုိင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်ီကာဂိုကုန္သြယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္း မ်ား က်ဆင္းေနျခင္း၊ စားအုန္းဆီကို အမ်ားဆံုးစားသံုးလ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔မွ တင္သြင္းမႈ အားနည...

Pages