ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးဝင္းသန္းက “(၁၆) ျကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ KM Terminal and Logistics Limited မွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးညီထြဋ္အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ IGE Groups of Company ၏ Director ျဖစ္သူ ဦးသန္႔ဇင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ-၂ ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီ လက္ေအာက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဖလွယ္မႈစင္တာ (CCIEE) ၏ Chief...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. K. W. N. D. Karunaratne ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Prof. Dr. Iza Fadri ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အအိခ်ိ ခရိုင္တြင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္ျဖစ္သူ မစၥတာ တိုရွိအိုနီရွိမူရ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၊ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ပခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းတာဝန္ခံ Mr. Wang Jun Qiang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ National Development and Reform Commission (NDRC), Department of Foreign Capital and Overseas Investment မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr...

Pages