ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Capital Motors Limited မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Mike Pease ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ Government of Victoria ၏ Small Business, Innovation and Trade Minister ျဖစ္သူ Mr. Philip Dalidakis ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) မွ Commerce and Service Industry Policy ၏ Director General ျဖစ္သူ Mr. Toshimitsu FUJKI ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ၁၅း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Vikram Misri အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ၁၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ FOREVER Group မွ CEO ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေမာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ Yunnan Zhongli New Energy Co., Ltd  မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. GAO XIAOBIAO ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ...

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၂/၂၀၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမွ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၄/၂၀၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး”သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ WTO မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yonov Frederick Agah ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages