ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ IDEAS Centre မွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar Japan Center Project (MJC) မွ Director ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳး သက္၊ Chief Advisor ျဖစ္သူ Mr. Morimasa KANAMARU ႏွင့္ Manager ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းသန္းေအာင္တို႔အား...

...
(  ၁၆ - ၆ - ၂၀၁၇  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contract တို႔အား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း၊ တရားမ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Invoice ႏွင့္ Sale Contract ပါေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရွိပ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔...

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉:၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “Workshop on Key Areas of WTO Trade Negotiations” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ “လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနား” သို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္၊ Li & Fung Trading Ltd ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr. Richard Darling ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီး ရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂...

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူေရး ရာဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးတိုးဦးမွ “GCMS စက္ကိုင္ တြယ္ေမာင္းနွင္လည္ပတ္မႈ...

Pages