ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အေသးစား/အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာ​တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွ...

  ↵

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၁၄: ၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ သည္ FEC Japan-ASEAN Cultural and Economic Exchange Committee ႏွင့္ Senior Corporate Advisor & Former Chairman of Ajinomoto Co., Inc မွ ဥကၠဌျ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ “ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ Australia National University Master of...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ Mr. Hideo WATANABE ဦး ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဝန္ထမ္းထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္မွ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၄ း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ သည္္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Pernod Ricard ကုမၸဏီလီမိတက္မွ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲေစ်းကြက္မ်ားဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး...

စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနတြင္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈအတြက္ အြန္လိုင္း အျပည့္အဝ အသံုးျပုနိုင္သည့္ ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ လိုင္စင္စနစ္ (Fully Online Licensing System) ျဖင့္ သတ္မွတ္ ကုန္ပစၥည္း အမယ္ အခ်ို့အား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ခြင့္ျပဳ...

  ↵

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၄ း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ Korea Industrial Complex Co., Ltd. (KIC) မွ Representative Director & CEO  ျဖစ္သူ Mr. Baecho Cho ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾ...

Pages