ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၃၉၈၈)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၄၈၁၈) လိုင္းသို႔ ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၁/၂၀၁၇...

ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၉၈၃)လိုင္းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန္စည္လိုင္း (၁၀၉၇)လိုင္းသို႔ျပင္ဆင္၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၀/၂၀၁၇

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒၚေကခိုင္ေက်ာ္မွ “မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္စည္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၇း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Singapore Myanmar Investco Ltd (SMI) မွ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Mark Francis Bedingham ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ သည္ MJC မွ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္၊ Chief Advisor ျဖစ္သူ Mr. Morimasa KANAMARU ႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းသန္းေအာင္တို႔အား ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

...
(  ၂၄-၁၁ - ၂၀၁၇  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ အေမရိကန္ - အာဆီယံစီးပြားေရးေကာင္စီ (US-ASEAN Business Council USABC) ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မစၥတာအလက္ဇႏၵားဖဲလ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃) တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ် ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ ေပးေဟာေျပာပြဲ” က်င္းပ

Pages