ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ၁၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ Direct Selling Association  ၏ Double Rainbow-Onet မွ Managing Director ျဖစ္သူ ေဒၚသြဲ႔သြဲ႔ၾကည္ ဦးေဆာင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ World Investment News မွ Regional Director-Asia ျဖစ္သူ Ms. Kathleen Delacy ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔၊ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ျပည္တြင္း၌ က်န္ရွိေနေသာပဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံသံရံုး Economic and Commercial Counsellor ျဖစ္သူ Mr. Xie Guoxiang ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန္းမ (၁...

စီးပြားေရးနွင့္ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးၽ၀န္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနပုိငိ သဲေျမကြက္(၁)ကြက္နွင့္ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုးတိုးအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ (၃)နွစ္သက္တမ္း (၁) နွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသြားမည္

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ဆန္တင္ပို႔မႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး” သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္းက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thurs-day Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေဆြတင့္ၾကဴးမွ “စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင...

,

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ Construction Industry မွ Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Filip Lauwerysen ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages