ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၃ း ၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ Senior Advisor ျဖစ္သူ ဦးတင္ခ်ိဳ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၃ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ သည္္ Myanmar Japan Center ၏ Chief Advisor ျဖစ္သူ Mr. Morimasa KANAMARU ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၀ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္္ Myanmar Korea International Inc. (MYKI) မွ CEO ဦးေဆာင္ သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ (၁၄ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး ျဖစ္သူ H.E.Mr. K.W.N.D Karunaratne ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌လက္ခံေတ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ (၁၁ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ Adani Group ၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ CEO ျဖစ္သူ Mr. Rajeev Sharma ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၀ း ၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၄ း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ အားေပး ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊...

Pages