ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ IGE Group of Companies မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Dagon International Limited ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

“တရုတ္ဘာသာစကားအေျခခံသင္တန္း” သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းျမဳိ႕အေျခစိုက္ ေရႊခ်ိဳက္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳပ္လုပ္ေသာ “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” သို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ဒုတိ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Marubeni Corporation မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Yoshinori Ogawa ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort Hotel တြင္ “စားသံုးသူအခြင့္အေရးရရွိေရးတိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ေပး” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ကမၻာ့စားသံုး သူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔အခမ္းအနား” သို႔ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟို ေကာ္မတီဥကၠဌ၊...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၁/၂၀၁၈ အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ EU P2P Dual Use Goods အဖြဲ႔မွ Legal Advisor ျဖစ္သူ Mr. Sylvain Paile-Calvo ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages