ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွဳ

ျမန္မာ့ဆန္စပါး ျပည္ပတင္ပို႔မႈသမိုင္း

            ဆန္စပါးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food)ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food) ကိုအေလးအနက္ထားကိုင္တြယ္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (Political crop) လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသ...

     ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (HKTDC) မွ Deputy Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Benjamin Chau  ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (Myantrade) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးတို႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ Asia World Expo, Pearl Island...

         ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ သြင္းကုန္ဌာနသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွတင္ပို႔သည့္ ကြမ္းသီးျခမ္း ကုန္ ပစၥည္း(SupariHalf-BetelNut) အေပၚ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ တားျမစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသ...

         ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း မုတ္သံုမိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမမ်ား ေရလႊမ္းခံရ သည့္အတြက္  စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ စပါး ႏွင့္အျခားသီးႏွံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းမ...

     မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ေဒၚျမစန္းႏွင့္   ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၇ ရက္က တျမာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေပၚဦးစုေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ ဦးဟန္လင္းေမာင္၏ အမယ္သစ္သီးႏွံ ငါးႀကီးအံဖတ္ စိုက္ခင္းသို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တျမာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပၚဥ...

    ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္၀ယ္လို အားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ေရာက္ရွိေစရန္၊ ေမြးျမဴေ ရးေ တာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏...

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၅၄ သန္း၊ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္  ၁၇ သိန္းေက်ာ္  ျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာက႑တင္ပို႔မႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပို႔ကုန္က႑တစ္ခုလုံး၏ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တာက...

            စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာနပိုင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လမ္း (၄၀) ရွိ အမွတ္(၉၀)သံုးထပ္အေဆာက္အဦ (၅၀'x၃၀'x၃၈') အားလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး လသာၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းရွိ အမွတ္(၆၁၉) ေျမညီထပ္အခန္း (၁၆'x၁၀၀'x၁၆') အ...

        ကုမၸဏီမ်ားမွရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အၿပိဳင္အဆိုင္၀ယ္ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်း မွာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ေန႔(သို႔မဟုတ္) နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တြင္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမွာျမင့္တက္ေလ့ ရွိတတ္ပါသည္။ နယူးေယာက္စေတာ့ ေစ်းကြက...

         ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀ ရာစုအလယ္ေလာက္တြင္ ကမၻာ့ဆန္ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆန္ကို အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာမွာ လယ္ယာက႑ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအမ်ားစု (သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔)မွာလည...

Pages