ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွဳ

        မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ပဲျပားထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းစက္႐ုံမ်ားအား ေရွာင္ တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕...

              ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ အစားအေသာက္ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အီဂ်စ္သံ႐ုံးမွေပးပို႔သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

            ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈကို တ႐ု တ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ Agricultural  Bank of China,China Construction Bank ႏွင့္ Industrial and...

      မေလးရွားရင္းဂစ္တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈႏွင့္ပုိ႔ကုန္က်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ စားအုန္းဆီေစ်းကြက္အေျခအေနက  အတက္အက်အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္သည့္လကၡဏာမ်ားကုိ ျပသေန ေသာ္လည္း စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမည္ကုိ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ စားအုန္းဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္...

        ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္းက က်ဆင္းခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမ်ားသည္ ယခုတစ္ပတ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ က်ပ္ ၉၁၂၀၀၀ သို႔ ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က က်ပ္ ၉၁၄၀၀၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးေ စ်းႏႈန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မလာေသာ္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား ျ...

      ရန္ကုန္  စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိသည့္ အစုရွယ္ယာ မ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အနိမ့္ေစ်းျဖင့္ သာ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိေၾကာင္းရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အဆုိ ပါ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိသည့္အစုရွယ္ယာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ MCB ႏွင့္ MTSH တို႔သည္ ၎တို႔၏ အျ...

    ဇြန္ ၄ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၃၈၆၁၃ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၁၄၁၅၈ ဒသမ ၅၂ တန္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၆၇၅၁၁၆ တန္ဖိုးရွိ ဓာတ္ဆီ ၅၁၂၉၆ ဒသမ ၈၉၉ တန္၊ စုစုေပါင္း ၆၅၄၅၅ ဒသမ ၄၁၉ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သီတင္းပတ္က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၈၂၅၀၀...

           ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္ရဲ႕ ႏွမ္းနီေစ်းမွာ ယခင္တစ္ပတ္ အတိုင္း ေစ်းၿငိမ္ေနၿပီး၊ ႏွမ္းနက္ေစ်းျပန္တက္၍ စမံုနက္ႏွမ္းေစ်းမွာ ယခင္တစ္ပတ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းက်သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ၿမိဳ႕အနီး တစ္၀ိုက္ တြင္ ယခုတစ္ပတ္၌ မိုးမ်ားဆက္တိုက္ရြာသြန္းေနသျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိပြဲ႐ံုမ်ား၌ အေရာင္းအ၀ယ္မျ...

         ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄၆၇သန္း တန္ဖိုးရွိ ဆန္နဲ႔ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၃၀၄၂၃ တန္ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မွ ငစိန္ဆန္ ၃၀၇၇ တန္၊ ဧည့္မထဆန္ ၁၄၄၁၁ တန္နဲ႔ ေကာက္ညႇင္းဆန္ ၃၉၆ တန္ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊ...

        စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကူမင္း ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေကာင္စစ္ ၀န္ခ်ဳပ္ ဦးစိုးပိုင္ လိုက္ပါလ်က္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿ...

Pages