အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္မည့္အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျမင္ခ်င္း ႀကီးမားစြာကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ္ဘာေရာ့စ္က ေမ ၁၀ ရက္ ေျပာၾက...

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဘင္ထရဲျပည္နယ္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ အား ေပးရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္  အျခားလႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထ...

               ပီးခဲ့သည့္ႏွစ္သီးႏွံရာသီ၌Maharashtra ျပည္နယ္အစုိးရ သည္ ႐ူပီးကုေဋ ၃၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ပဲစင္းငံုမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ ထားခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏ၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ယခုထိတိုင္ ႀကိတ္ခြဲျပဳျပင္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္  ႐ူပီး  ကုေဋ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္သည္ဟု ျပည...

            မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ဆႏၵျပပြဲၿပီးေနာက္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစုေ၀းဆႏၵျပမႈထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေနရာမွာ Odisha ျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယင္းဆႏၵျပပြဲ၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ စပါးသီးႏွံအတြက္ MSPေစ်းႏႈန္းအား တစ္ကြင္ တယ္ ၁၀၀ ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ႐ူပီး ၅၀၀၀ သ...

         အီရတ္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ အိႏၵိယသုိ႔    ေရနံ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ထိပ္ဆံုး ေနရာ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ေရနံလိုအပ္ခ်က္၏ ငါးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ခန္႔ အထိ  ေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္မူေဆာ္ဒီအာေရဗ်...

       အိႏၵိယ၌ ပဲအမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ MSP ေစ်းႏႈန္းေအာက္တြင္ဆက္လက္ရွိေနရာ အစုိးရ အေနျဖင့္ လာမည့္ မတ္လတြင္  ကုန္ဆံုးမည့္ ပဲတင္ သြင္းခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ပဲႀကိတ္ခြဲ သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။ အိႏၵိယအစုိးရသည္  ႏွစ္စဥ္ပဲတင္သြင္းမႈ ကုိတာအား  တန္ခ်ိန္ငါးသန...

        ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏  ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (logistics) တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္   IICBTA (Initial Implementation of a Cross-border Transport Agreement) အတြက္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ(MoU)ကို ယခုလကုန္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ...

   ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္၄င္းး၏ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုခိုင္မာစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု အျဖစ္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း၍   တိုက္႐ိုက္ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာထိုင္းအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွအျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာ...

ၿဗိတိန္အေနျဖင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအဆိုျပဳထားေသာႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည့္Belt & Road Initiativeတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္၏ Belt & Road Initiative  ဆိုင္ရာ အႀကီးအမွဴးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(City...

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ Marahashtra ျပည္နယ္မွ ေတာင္သူလယ္သမားေလးေသာင္းေက်ာ္ တို႔ကနာရွစ္ၿမိဳ႕မွမြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာအစုိးရအေနျဖင့္ေခ်းေငြသက္သာခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ဆြာမိနသန္ေကာ္မရွင္ ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္၊ Forest Rights Act အ...

Pages