အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

        လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အိႏၵိယ ႏွင့္အီးယူတို႔ အဆိုျပဳထားခဲ့သည့္ လြတ္ လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Free  Trade  Agreement)  ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ရန္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   မူေဘာင္ တစ္ခုခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နည္း လမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္  ရပ္ တန္႔ေနသည့္ ေဆြးေႏြး...

      ျပည္ပမွ ေစ်းေပါ/ေစ်းသက္သာသည့္ ဂ်ံဳမ်ား တင္သြင္းမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒ၀ါလီပြဲေတာ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ား စတင္စုိက္ပ်ဳိးမည့္  လယ္သမားမ်ားအား ေစ်းႏႈန္း ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေ နမ်ား   ျပသေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္   ဂ်ံဳတင္သြင္းမႈအေပၚ  လက္ရွိ တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာမ...

         နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထူေထာင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးရွိ ျပည္နယ္ကုိးခုမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ပုလဲျမစ္၀ွမ္း  ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညီလာခံကို ဟူနန္ျပည္နယ္၊ ခ်န္ရွတြင္ က...

       အိႏၵိယႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသ မ်ား၌ မိုးရရွိမႈမညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ရာဂ်က္ စသန္၊ ဂူဂ်ာရတ္၊ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္၊ ဘီဟာႏွင့္ အာသံျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမိုးရာ သီစုိက္သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏကုိ ယခင္ထက္ ၂ ဒသမ ၇၈  ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၁၃၄ ဒသမ ၆၇ သန္းရွိမည္ဟု အိႏၵိယအစ...

        ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသုိ႔  ေရႊတင္သြင္းမႈကို  ကန္႔သတ္ လိုက္သည့္အေပၚ  ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရက ကန္႔ကြက္လိုက္ၿပီး ယင္းတား ျမစ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္   ကုိက္ညီျခင္း မရွိ ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ေရႊတင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္...

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ အရန္သိုေလွာင္ ထားသည့္ ပဲတန္ခ်ိန္ ၁၈ သိန္းအား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ NCCF အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာၾကား ထားေ ၾကာင္း စားနပ္ရိကၡာ၀န္ႀကီး Ram Vilas Paswan က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္လက္ရွိရာသီတြင္ ပ...

     ေဟာင္ေကာင္လူဦးေရ၏  ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ နည္းပညာ  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ေဟာင္ေကာင္မွာ အာရွ၏ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား ေနာက္တြင္က်န္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ နည္း ပညာထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား  ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးရန္   လိုအပ္ေၾကာင္း၊  ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာတြင္  ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕အား အဆင့္သတ...

   ေစ်းေပါသည့္ ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔ တားႏုိင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ သံမဏိျပားသြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အပို ေဆာင္းသြင္းကုန္ခြန္ Additional import Tax ကုိ ငါးႏွစ္ၾကာစည္းၾကပ္ မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း အိႏၵိယအစုိးရက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အိႏၵိယအစုိးရသည...

    တ႐ုတ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္  ေရနံစိမ္းပိုက္ လိုင္းအသစ္တစ္ခု  ထပ္မံသြယ္တန္းေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ လက္ရွိပိုက္လိုင္းႏွင့္အတူ ပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုမွ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္းေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၃၀ တ႐ုတ္ သို႔တင္ သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းNational Energy Administration (NEA) က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။...

    အိႏၵိယ    အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာနသည္ ယံုၾကည္မႈကုိအေျခခံ သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း   လုိက္နာေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခု  တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္  ကုန္ သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မ်ားျဖင့္  ပို႔ကုန္တင္ပို႔မည့္ ကြန္တိန္နာမ်ားအား  လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်ိတ္ပိတ္သည့္စနစ...

Pages